ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีวางพวงมาลา


วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 7 นาฬิกา คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าพร้อมใจกัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า