ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

GISTDA ครบรอบ 15 ปี


เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย น.ส.สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ครบรอบ 15 ปี โดยนางนิรมล ศรีภูมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้รับมอบ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า