ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ


           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 (วานนี้) ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นำพนักงาน ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาการต่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 10   ทั้งนี้พิธีสวดอภิธรรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15  กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า