ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


         ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันพระปกเกล้า ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565  โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี อีกทั้งได้รับเกียรติจาก กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร นักศึกษา พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ขอปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,174,671.20 บาทถ้วน จึงประกาศเพื่อทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า