ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่


          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา  นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  พร้อมทีมงานสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี น.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นาย ส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์ และนางกชกร สุขภาคี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 65 คน

         ในการนี้ นายสมนึก ธนเดชากุล ได้ให้เกียรติบรรยายในภาพรวมของเทศบาลนครนนทบุรี และฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้บรรยายในหัวข้อ "Smart City นครนนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการบริการที่เป็นเลิศ" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  จากนั้นช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวิทยากรนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี รวมถึงความรู้และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของไทย  ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าว มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้จากพื้นที่จริง  ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ของหลากหลายมุมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้กิจกรรมศึกษาดูงานข้างต้นได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า