ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


           เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2566  ณ  โรงแรม The Heritage Pattaya Beach Resort จ.ชลบุรี โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งนอกจากจะองค์ความรู้ที่รอบด้าน ยังได้ทำโครงการวิชาการเชิงปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ที่มุ้งเน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและสานต่อได้เชิงประจักษ์ ด้วยการนำเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มุ่งสะท้อนการสร้างเรียนรู้และความสัมพันธ์เครือข่ายสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า