ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา


          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จากการเรียนเชิญของนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหารจากทั้ง 2 สภา หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า แขกผู้มีเกียรติจากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า