ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และ ปธพ.10 จัดโครงการแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี ประสบผลสำเร็จประชาชนได้รับการรักษากว่า 30,000 ราย


          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 

          โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) จัดโครงการขึ้น ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

          เป็นการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป จนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ให้กับประชาชน พระสงฆ์ ผู้พิการ โดยเปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จำนวน 28 คลินิก รวมถึงคลินิกรักษาสัตว์ และคลินิกกฎหมาย พร้อมจัด อู่ข้าวอู่น้ำ สำหรับให้บริการอาหารผู้ที่เข้ามารับการรักษา ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตราดและ ระยอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

          ทั้งนี้ หลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อประชาชน การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินมา 10 ปี ตั้งแต่ ปธพ.1 จนถึง ปธพ.10 สู่พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการรักษาในระดับตติยภูมิแก่ประชาชนในต่างจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับครั้งต่อไปปี 2567 จะจัดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า