ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ


เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ให้การต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภฯ โดยมีนักวิชาการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เกม KPI Local Election “เกมเลือกตั้งท้องถิ่น” เพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมสำหรับการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนานโยบายสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมแนะนำการเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-learining รวมทั้งการทดลองเล่นเกมประชาธิปไตย และแอปพลิเคชั่นการเลือกตั้ง การสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ

#สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า