ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้


ตลอดช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนักศึกษาสถาบันพระเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ สสสส. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ และหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภายใต้โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การลงพื้นที่ให้บริการการรักษาตาต้อกระจากครั้งนี้มีการคัดกรองประชาชนโดยพบว่า มีจำนวนกว่าหนึ่งพันคนที่เข้าเกณฑ์ตาจะบอด ซึ่งคณะแพทย์ทยอยให้การรักษาอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 วัน ทำให้มีผู้ป่วยที่มองไม่เห็นกลับมามองเห็นชัดเจนกว่า 200 คน ภายใต้บรรยากาศที่ญาติพี่น้องที่มากับผู้ป่วยต่างปลื้มใจที่ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ส่วนผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาอื่นๆ ได้รับการตรวจสุขภาพตาและการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้องจากคณะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่มากกว่า 600 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า