ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของสถาบันฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า