ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แสดงความยินดี 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย


25 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีในงาน 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต พร้อมร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า