ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปศส.14 ศึกษาดูงานรัฐสภา


นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธาณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ณ รัฐสภาและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดประชุมรัฐสภา พร้อมเข้าสังเกตการณ์การประชุมรัฐสภา จากนั้นรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า