ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ราชสกุล สวัสดิวัฒน์ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศชั้นสูงสุด


ราชสกุล “สวัสดิวัตน์” มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศชั้นสูงสุดของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นพระราชมรดกแก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายบุญพีร์ พันธุ์วร อนุกรรมการวิชาการพิพิธภัณฑ์ฯ นำผู้บริหารและทีมงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่ นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ และนางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร พนักงานภัณฑารักษ์ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ เพื่อรับมอบมรดกของแผ่นดินล้ำค่าคือ ชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศต่างๆในยุโรป 9 ประเทศ ซึ่งประมุขแต่ละประเทศได้น้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งเสด็จเยือนมหามิตรประเทศในทวีปยุโรป ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดดังกล่าวนี้มีทั้งหมด 11 ชิ้น จาก 9 ประเทศ อาทิ ประเทศ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม สวีเดน และ เชค เป็นต้น ซึ่งเป็นพระราชมรดก โดยทายาทราชสกุล "สวัสดิวัตน์" มอบให้ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ เป็นตัวแทนมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยืมเป็นการถาวร เพื่อนำไปจัดแสดงและศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละชิ้นของแต่ละประเทศต่อไป สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณ ทายาทราชสกุลสวัสดิวัตน์ที่ให้ความกรุณาต่อพิพิธภัณฑ์ฯ มา ณ โอกาสนี้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า