ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 18


          วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 18 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr. Han Zhiqiang เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และนายพิทักษ์ จารุสมบัติ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน และผู้เข้ารับการอบรม

          หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 18 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College: BLCC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ในการจัดการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2567

https://www.matichon.co.th/foreign/news_4164591


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า