ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและคนวงงานรัฐสภา ครั้งที่ 4


          วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดสัมมนาวิชาการคนการเมืองเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะให้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในรัฐสภา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น บี 1-2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระแสและระเบียบโลกที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ และกฎหมายไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการหนุนเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 

          ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้และยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน " บทบาทรัฐสภา กับการสนองตอบต่อปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการณ์และทันเกมส์" โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุลรองเลขาธิการ  สถาบันพระปกเกล้า โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรม และทำ workshop กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม พร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ

          ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสดย้อนหลัง งานสัมมนาวิชาการคนการเมืองทั้ง 4 ครั้ง ผ่าน

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Official Line : https://lin.ee/iJ9T9Bd

Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า
https://fb.watch/mTD8KGDTwO/?mibextid=9R9pXO


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า