ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เสริมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ สร้างพลังพลเมืองให้ นักเรียนพลเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 9


          9 กันยายน 2566 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนพลเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 9 จำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมแสดงความยินดี

          ทั้งนี้ มีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า