ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31


          12 กันยายน 2566  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31

          โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและรับมอบดอกไม้แสดงความยินดี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า