ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 7 ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำทีมกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ (เจ้าของภาพ) และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อมอบ “พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 3 ภาพ ให้แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาทำสำเนาใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ และเป็นแหล่งบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า