ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี


                   ช่วงเช้าวันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รับมอบเงินบริจาค ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า