ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นสถานศึกษาในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กำลังได้รับความสนใจมากจากสังคม ในฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้ประเทศไทยเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ภายใต้แนวคิด “สร้างประเทศด้วยการศึกษายุคใหม่ บ่มเพาะจิตวิญญาณนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งคณะที่เข้าศึกษาดูงาน ได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังการบรรยายถึงแนวนโยบายการจัดตั้งและบริหารสถานศึกษา นโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงแนวทางการสร้างทัศนคติให้กับนักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า