ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สพฐ.9 จัดกิจกรรม CLEAN UP ตามแบบฉบับของ KPI-CDG


          สพฐ.9 จัดกิจกรรม CLEAN UP ตามแบบฉบับของ KPI-CDG 

          ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน.. จะต้องรู้จักและคุ้นเคยกับช่อง “รังนก” เป็นอย่างดี เป็น “พื้นที่” เล็กๆ ที่ทำให้ทุกคนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบเอกสาร หรือแอบฝากของให้เพื่อนๆ 

          สำหรับหลักสูตร สพฐ.9 แอดมินน้องไก่ CDG ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ตั้งแต่เรื่อง “เล็กๆ” ในวิถีชีวิตประจำวัน… เราจึงรณรงค์ให้นักศึกษา “ใส่ใจ” พื้นที่ส่วนรวมแบบคนมี “จิตสาธารณะ”เก็บของอย่างมี “วินัย” รังนก “สะอาด” สดใส ดูแล้ว “งามตา” 

ร่วมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง “นึกถึงพลเมือง…นึกถึง KPI” 
โดย…สำนักบริการวิชาการ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า