ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.5 ดูงานประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำความรู้นำเสนอเวทีสาธารณะ


สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดการศึกษาดูงานให้ผู้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 21 -26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อ Future Technology for Leaders ณ Toyota Motor Kyushu Inc.หัวข้อ Urban transformation towards sustainable development โดย Mr. Kenichi KATAYAMA, CEO of the company that operates Kita-Kyusyu Airport หัวข้อ Key success of Leadership in Business โดย Mr. Manabu YOSHITOMI , Ichiran Ramen CEO และหัวข้อ OVOP : Community’s Participation for the future โดย Mr.Tadashi UCHIDA, Vice President of OITA OVOP International Exchange Promotion Committee at Ines Bld. , OITA คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้นำโดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และมีผู้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 5 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน โดยผู้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้อง นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมานำเสนอเผยแพร่ในเวทีสาธารณะในวันที่ 23 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่จะจัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า