ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าถวายความเคารพและวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7


          เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชจักรีวงศ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี

          8 พ.ย. 2566 นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า นำพนักงานสถาบันพระปกเกล้าถวายความเคารพและวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 เนื่องใน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า