ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


          สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2566 เวลา 06.15 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า