ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะสัมพันธวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม


          ช่วงค่ำของวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะสัมพันธวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ณ อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น 6 วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า