ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.27 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์การเมือง


          ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมให้ นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี

          ในวันแรก เป็นการศึกษาดูงาน จ.ลพบุรี เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ (วังนารายณ์) รวมทั้งเยี่ยมชมบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) เรียนรู้บทบาทของชาวต่างชาติต่อการเมืองอาณาจักรอยุธยา

          วันที่สอง คณาจารย์และนศ.ปปร.27 ศึกษาดูงาน ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนด้วย จากนั้น คณะนักศึกษาได้เยี่ยมชม วัดโพธิ์เก้าต้น วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร และมิวเซียมสิงห์บุรี

          กิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ที่จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรีและอยุธยา และเรียนรู้ ถึงความสามารถของผู้นำและประชาชนที่มีความเป็นพลเมืองสูงเสียสละเพื่อแผ่นดินและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า