ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.จัดอบรม “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา รุ่นที่ 2”


          ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดการอบรม “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อาจารย์ไพศาล อาแซ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร ผู้บริหารโรงเรียนเราะห์มานียะห์ และเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ  และสร้างแกนนำในการสร้างเครือข่ายสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนนำร่อง 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา, โรงเรียนอิสลามศึกษา, โรงเรียนปัญญาวิทยา, โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา, โรงเรียนรัศมีศาสน์อนุสรณ์, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนบิสตารีวิทยา, โรงเรียนธีรวิทยา และโรงเรียนจงฝามูลนิธิ

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า