ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายาง และชุมชนบ้านป่ายาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนทางสังคม


          เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายาง และชุมชนบ้านป่ายาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนทางสังคม ณ ลานประชาคมชุมชนบ้านป่ายาง 

          โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ สำรวจสิ่งดี ๆ ที่มีในชุมชน กำหนดประเด็นที่ควรผลักดันไปเป็นกิจกรรมสร้างวัคซีนทางสังคม ตลอดจนเพื่อวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนทางสังคม

ข้อมูลและภาพจาก สำนักวิจัยและพัฒนา

 #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า