ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 ณ ประเทศภูฏาน


          ค่ำวันที่ 19 มีนาคม 2667 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน  ซึ่งได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษา หลักสูตร ปปร.27 เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับท่านกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ Dasho Ugen Tshechup Dorji ดาโชอูเกน เชชัป ดอร์จี บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปิติยินดี 

#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า