ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ รัฐสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่าย จัดเวทีเปิดตัว “LawLink” แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ


          25 มี.ค.67 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ รัฐสภา The Centre for Humanitarian Dialogue สำนักงานวิจัยแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย  จัดเวทีเปิดตัว “Law Link” แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม B 1-2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร อาคารรัฐสภา

          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่า “การรับฟังความเห็นโดยการใช้นวัตกรรมที่เป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับฟังความเห็น ที่รวบรวมและรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ต่อ เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา การให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ที่จะมีการเสนอเข้าสภา หรือเป็นการเสนอประเด็น/ปัญหาของประชาชน ในรูปแบบของความต้องการหรือนโยบายที่ต้องการ ถือเป็นการริเริ่มนโยบายจากประชาชน (people initiative)

          กิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นการแสดงและสาธิตให้เห็นถึงเครื่องมือนวัตกรรมเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบแพลตฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น และสามารถนำไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ และประเด็นสำคัญทางสังคมต่อไป

จากนั้น เป็นกิจกรรมการเปิดตัว “LawLink : แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญ” โดย คุณขวัญข้าว คงเดชา นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

และการบรรยายหัวข้อ “LawLink” from scratch: นวัตกรรมแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นจากจุดเริ่มต้น  โดย คณเกวลี เลี่ยมโลหะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดูเรียน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

การบรรยาย หัวข้อ “Smart Parliament and Political Participation” โดย คุณธนิสรา เรืองเดช กรรมการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

และการบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการรับฟังความคิดเห็น : มาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญ” โดย คุณศักดิ์ดา ภารา กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

          ในช่วงท้ายเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “LawLink : แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญ” ดำเนินรายการโดย คุณขวัญข้าว คงเดชา นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งรับฟังและแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน

ติดตามการเข้าใช้แพลตฟอร์ม “Law Link” แพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ ได้ทาง 

https://www.lawlink.kpi.ac.th/

#ม77 #รับฟังความคิดเห็น #รัฐธรรมนูญ #สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า