ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมองโกเลีย


          ระหว่างวันที่ 17-24  มีนาคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมองโกเลีย ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้นำคณะ พร้อม ด้วย นายวงศกร นาคนาวา เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นำนักศึกษาศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ รัฐสภามองโกเลีย  และ Mongolian People's Party และ National Academy of Governance, Mongolia พร้อมลงพื้นที่ศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม ของประเทศมองโกเลีย ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระบอบการเมืองการปกครองและประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นองค์ความรู้ในการหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดีขึ้นในบริบทของประเทศไทย

#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า