ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)


           วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิการ  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล รองเลขาธิการ รศ.ดร.อิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ  นายณัฐพงศ์  รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ และนางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ นายพินิจ จารุสมบัติ  ประธานสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ Mr. Wang Zhimin  อธิการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และคณะ ในพิธีลงนามต่อบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

          นายวิทวัส กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางสภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ ที่เชื่อมโยงทั้ง 2 สถาบัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว ให้ข้าราชการไทย ได้มีโอกาสในการศึกษาภาษาจีนที่กรุงปักกิ่ง นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางภาษาให้แก่บุคลากรของไทย

          นายพินิจ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ เป็นผู้ประสานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมาแล้วในครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน งานวิจัย และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยร่วมมือจัดการอบรม “หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ” เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ส่วนการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการดำเนินการดังกล่าวออกไปอีก 5 ปี ซึ่งจากการดำเนินการโครงการนี้ในครั้งแรก ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก เพราะทางจีนนอกจากจะมีการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางให้แล้ว ยังมีการพาไปศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีน ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จีนด้วย  

          ขณะที่นาย Wang Zhimin กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการเดิม โดยมีข้าราชการผ่านการอบรมแล้ว 417 คน นับเป็นโครงการที่ช่วยผลักดันให้ทั้งไทย และจีน มีความก้าวหน้า ทั้งยังมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบข้อมูลจากทางเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าว่า ข้าราชการที่เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว นอกจากได้รับประโยชน์แล้ว ยังมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ด้วย ที่สำคัญการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ยังถือว่าเป็นการต่อยอด และพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้มากขึ้นด้วย

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้นำคณะ TCCRC และ BCLL เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

          ** สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute – KPI) สภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ (Thai - Chinese Cultural Relationship Council – TCCRC) และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College – BCLL) ดำเนินความร่วมมือจัดการอบรม “หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ” เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน จัดการอบรมไปแล้ว  4 รุ่น มีข้าราชการเข้ารับการอบรมรวม 217 คน ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน งานวิจัย และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางให้กับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ** 

          ท่านสามารถติดตามบรรยากาศการลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.matichon.co.th/politics/news_4493073

https://ch3plus.com/news/social/ch3onlinenews/393016

https://www.dailynews.co.th/news/3290947/

#วิเทศสัมพันธ์ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า