ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ ผู้อํานวยการมูลนิธิ Westminister Foundation for Democracy ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร


26 เมษายน 2567 : รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ นางสาวเกศชฎา พรหมจรย์ ผู้อํานวยการมูลนิธิ Westminister Foundation for Democracy ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร

โดยมี นางสาวขวัญข้าว คงเดชา และ นายอัษฏา พรสกุลคริสต์  จากสำนักนวัตกรรมประชาธิปไตย หารือความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับ กับ WFD ในการทำงานร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ได้หารือถึงประเด็น Post-Legislative Scrunity (PLS) และ Women Political Leadership (WPL) รวมทั้งประเด็น Environmental Democracy ที่กำลังเป็นประเด็นทางการเมืองใหม่ โดยทาง WFD ได้แสดงออกถึงความยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

#สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า