ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The National Democratic Institute จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”


29 เม.ย.67 :  สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The National Democratic Institute จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง  “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ภายใต้โครงการ Capitalizing Evidence-based Research for Policy Reform in Thailand: Phase 2

เวทีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่า เวทีนำเสนอผลการวิจัยในวันนี้ เป็นการนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก โครงการวิจัยการใช้ข้อมูลจากหลักฐานเพื่อการปฏิรูปเชิงนโยบายในประเทศไทย โดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นเวทีสนทนาและอภิปรายกลุ่ม หรือ focus group จากประชาชนโดยตรง 

สถานการณ์การเมืองไทยในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่ร้อนแรงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง และหลังจากการเลือกตั้งแล้ว เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในวงกว้าง เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม การแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียล การทำสื่อด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ภายใต้บริบทโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน แต่ภายใต้วิกฤต เรายังสามารถมองเห็นโอกาสในการตั้งโจทย์ เพื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อทำความเข้าใจต่อมุมมองและทัศนคติของประชาชนโดยตรง 

เวทีนำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัย เรื่อง “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็น สำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นำเสนอ  โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) และ นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) 

และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากพรรคการเมือง รัฐสภา และนักวิชาการร่วมอภิปรายผลการศึกษาวิจัย และให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ 

  • รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล/รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
  • คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ /สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย /คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย                                                                

ติดตามรายละเอียดสรุปผลการวิจัย และดาวโหลดได้ทาง ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 

อ่านงานวิจัยได้ทาง ลิงค์

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

#สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #พลเมือง #ทัศนคติของพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า