ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”


          สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ รวมถึงเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง และเรื่องราวของอุดรธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดรธานี

          30 เมษายน 2567 :  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

          โดยนิทรรศการดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 นอกจากนั้นยังนำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง และเรื่องราวของอุดรธานีในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 5 โซน ได้แก่

  • Zone 1 ประชาธิปกธรรมราชา  บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิเษกสมรส พระราชนิยม การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระราชทานรัฐธรรมนูญ การสละราชสมบัติ และบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ
  • Zone 2 พัฒนา ‘สยาม’ ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจการคลังสยามและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • Zone 3 การสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย พลเมือง คือใคร ? สำคัญอย่างไร คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองมีอะไรบ้าง พลเมืองผู้ตระหนักรู้เป็นแบบไหน สามารถค้นหาคำตอบได้ในโซนนี้ รวมถึงโครงการสนับสนุนการสร้างสำนึกพลเมืองที่นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจริง
  • Zone 4 สู่ถิ่นดินแดนภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงเรื่องของอุดรธานีในแผ่นดินพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายการพัฒนาอีสานด้านต่างๆ และสภาพบ้านเมืองในขณะนั้น
  • Zone 5 Play & Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ เรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมส์สร้างความรู้ในรูปแบบสื่อ Interactive และอีกหนึ่ง Highlight สำคัญคือการยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพ 

นิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 

เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16:30 น.  ***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***

ข้อมูลและภาพจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

#Kingprajadhipokmuseum #Kingprajadhipok #Museum #Musepass #Museumthailand #Thailand


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า