ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทนจาก NMC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ


          วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า Mr. Yasir Hussain รองหัวหน้าคณะผู้แทน (Deputy Head of Mission) ผู้แทนจากสถานทูตปากีสถาน เข้าพบ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือและการดำเนินงานต่อเนื่องทางวิชาการ รวมถึงหารือและจัดเตรียมต้อนรับคณะข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหลักสูตร National Management Course (NMC) จากสถาบันด้านนโยบายสาธารณะของปากีสถาน (National School of Public Policy: NSPP) เพื่อเข้าเยี่ยมขมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้ คณะข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหลักสูตร ของ NMC มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของไทย ในระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2567 

#วิเทศสัมพันธ์ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า