ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ


9 มิถุนายน 2567 : สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า