ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาสาธารณะ “ทางออกประชามติ ปูทางสู่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย”


14 มิ.ย.67 : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย และสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “ทางออกประชามติ ปูทางสู่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และรูปแบบออนไลน์ 

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณจาตุรนต์ ฉายแสง (ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย) บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลดล็อกเงื่อนไขประชามติ สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

จากนั้น เป็นเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ทางออกประชามติ ปูทางรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” โดย

คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ

คุณนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ

คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า  

ดำเนินรายการโดย คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

ในช่วงท้ายของเวทีสัมมนา ได้รับเกียรติจาก Dr. Céline-Agathe Caro, Head of the KAS office in Thailand กล่าวปิดงานสัมมนาฯ

งานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การลงประชามติในประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการลงมติ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

#รัฐธรรมนูญ #ประชามติ #ประชาธิปไตย

#สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า