ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับประชาชนชาวเชียงคาน จ.เลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคม


17 มิถุนายน 2567 :  สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ประชาชนชาวเชียงคาน จ.เลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ได้แก่ ประชาชนชาวเชียงคาน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

ในการนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของพลังชุมชนหรือพลังพลเมืองในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่มีสามารถขับเคลื่อนชุมชนไปสู่สิ่งที่คาดหวังได้

ต่อจากนั้น เป็นการจัดกระบวนการระดมความเห็นและวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ นายสุริยัน แก้วกัญญา แกนนำภาคประชาชนและประธานวิสาหกิจฯ ร่วมกับ ทีมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ดร.นิตยา โพธิ์นอก , ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน และนางสาวอินทุอร แสงอรัญ 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อทบทวนสิ่งดีๆที่มีอยู่ "ทุนของเชียงคาน" เพื่อนำไปสู่การขยายผลและต่อยอด ดำเนินการเพื่อใช้พลังชุมชนเป็นซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคมต่อไป

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ชาวเชียงคานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ไม่ปิดกั้น และเปิดกว้าง นำไปสู่การจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหลังจากนี้ จะได้นำไปดำเนินการและขยายเครือข่ายต่อไป

ข้อมูลและภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนา

#ทุนทางสังคม #softpower #เชียงคาน #มีส่วนร่วม #ค่านิยมประชาธิปไตย #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า