ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีปิดโครงการพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3


25 มิถุนายน 2567 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีปิดโครงการพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 96 คน จากทั้งหมด 15 โรงเรียน 

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในการคิด วิเคราะห์ การมีวิจารณญาณที่ดี (Critical thinking) สามารถแยกแยะ ระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด รวมถึงทักษะต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นพลเมือง ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ รู้เท่าทัน และปลอดภัย โดยมีการนำเสนอสร้างสรรค์สื่อในหัวข้อ “นักสื่อสารพลเมืองน้อย” ในรูปแบบข่าว หรือสารคดี

ข้อมูลและภาพจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า