ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่ เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ้านแก้ว)


ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง : เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ้านแก้ว)” โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายวิทูรัช ศรีนาม (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า