ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กสม.ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างหลักสูตรระดับสูง HREP


วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล และนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยหารือกับตัวแทนผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถึงรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP) เพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอกรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งร่างหลักสูตรดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า