ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต


วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์จากพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อสักการะในพิธี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า