ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาแรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน


วันที่ 31 พ.ค.2561 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเสวนา “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย: แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า” ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) และผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินการเสวนาโดย คุณชนิตร์นันท์ ปุณณะนิธิ (สถานีโทรทัศน์ TNN 24) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

หนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความน่าสนใจ และเป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อ และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า และการเสวนาวิชาการเป็นการเปิดมุมมองเส้นทางประชาธิปไตยไทย จากหนังสือทรงอ่านผ่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนทัศนะถึงแรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้าในครั้งนี้ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า