ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์


  
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2565 (วันสุดท้ายสมัครได้ถึง 16.30 น.)
------------------------------------------------------------------

         วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น (วธท.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารเช้าและเย็น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร : 
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า  02-141-9574
นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย 02-141-9566


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า