ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์


  
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ. 10)
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -31 สิงหาคม 2565
------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง : 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720

นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9694
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9785
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9614
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-79


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า