ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์


  
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป
สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 ฝั่งสำนักงาน (ทิศใต้)
-----------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : 

  • กรณีผู้มีสิทธิสอบไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ และ ไม่เข้าสอบการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และถือว่าสละสิทธิ 
  • ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง ในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้าผ้าตลอดเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า