ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 4


  
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 4
-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ โทรศัพท์ 02-141-9722

นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 02-141-9701

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า