ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566 (วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
-------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 เป็นหลักสูตรงบประมาณแผ่นดิน ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล อาทิ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าสมาชิกวารสาร
ตลอดหลักสูตรประมาณการ 25,000 บาท

รายละเอียดการสมัครและเอกสาร : 

เอกสารประกอบการสมัคร


ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการสมัครของท่าน คลิกที่นี่
 (ตรวจสอบได้ หลังจากที่ท่านได้เลขที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ)

ติดต่อสอบถาม :
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1. นายวงศกร นาคนาวา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9585

2. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9583
3. นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9584

ติดปัญหาระบบรับสมัครออนไลน์
โทร 02-141-9513 คุณรุจิราภรณ์
 02-141-9515 คุณวรสิทธิ์

Line หลักสูตร : https://lin.ee/mdHXJLV

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า